Ročník semináře 2013

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

5.–6. září 2013

Příspěvky:

 

BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Správa ÚSES na území města Brna 2012/2013

BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Územní systém ekologické stability v pozemkových úpravách z pohledu obce

BUČEK A.:ÚSES a tvorba přírodní infrastruktury v kulturní krajině

DIVIAKOVÁ A.: Biotické komplexy v ÚSES a príklad ich účelových hodnotení

DOUBRAVA D., MARTÉNEK J.: Očekávatelný vývoj pozice ÚSES v plánech společných zařízení pozemkových úprav

FEJFAR M.: Problémy s vymezováním ÚSES v centru hl. m. Prahy

GLOS J.: ÚSES v ÚAP krajů a obcí rozšířenou působností

JELÍNEK B., ÚRADNÍČEK L.: Stav vybraných biokoridorů 20 let od založení

KASALICKÝ I.:Další nové impulzy pro ÚSES

KOCIÁN J.: Řešení územního systému ekologické stability v pozemkové úpravě – formalita nebo zásadní záležitost?

MACKOVIČ V. : Má se změnit vymezování ÚSES v územně plánovacích dokumentacích?

VODOVÁ L.: Fungování lokálního biokoridoru na příkladu toku řeky Brtnice