Ročník semináře 2014

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

4.–5. září 2014

Příspěvky:

BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Správa ÚSES na území města Brna, shrnutí 2010-2014

BUČEK A., ČERNUŠÁKOVÁ L.:Databáze nově založených prvků územních systémů ekologické stability krajiny

FILIPPOVOVÁ J.: Problematika managementu mokřadů vybraných nivních lokalit na dolním toku řeky Bečvy

HÁJEK M.: Revize a aktualizace ÚSES v oblasti Novomlýnských nádrží

JELÍNEK B.: Realizace ÚSES v prostoru soutoku Svratky a Svitavy

JELÍNEK P., DLABKA M.: Realizované prvky ÚSES v Jihomoravském kraji a odhad počtu pro Českou republiku

KLEČKA J.:Nadregionální biokoridor migračního napojení Beskyd – půjde to?

LACINA D.: Omezení výsadeb dřevin do krajiny právem a normami a vliv na funkčnost ÚSES

MACKOVIČ V. : Je ÚSES na úbytě?

SLACH T. : Měkkýši v biokoridorech

ŠIMČÍKOVÁ A., NOVOTNÝ F.: Regionální biocentrum „Rohanský ostrov“ – jaké bude?