Ročník semináře 2015

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

3.–4. září 2015

Příspěvky:

BUČEK A., ČERNUŠÁKOVÁ L.:Význam informací o nově založených prvcích ÚSES

DOUBRAVA D., MARTÉNEK J.:Vymezení ÚSES v návrzích komplexních pozemkových úprav, co konkrétně to znamená?

FILIPPOVOVÁ J., LÉTAL A.: Vývoj vybraných ekosystémových služeb Lipeňského Záhoří zkoumaný v letech 2013-2015

HORVÁTH M., POŠTULKA Z.: Harmonizace funkčního využití lužního lesa založeného na orné půdě

JELÍNEK B., ÚRADNÍČEK L.: Možné posouzení škod vzniklých nelegální těžbou v prvcích ÚSES

KOVÁŘ M.: Standardy péče o přírodu a krajinu – Standardy ÚSES

KYSELKA I.: Krajina v územních plánech a pozemkových úpravách – informace o nových metodikách Ústavu územního rozvoje

ROM J. : Problematika nově realizovaných prvků ÚSES lesního charakteru v převážně bezlesé krajině – kompromisní řešení na příkladu Hrnčířských luk

ŠTĚPÁNKOVÁ P.: ÚSES v systému KPÚ