Ročník semináře 2018

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

6.–7. září 2018

Příspěvky:

DUJKA P.: Úprava převodního klíče souboru lesních typů (SLT) na skupiny typu geobiocénu (STG)

GLOS J.: K čemu by nám mohl sloužit IS ÚSES

HÁJEK M.: Realizace lokálního biocentra na severním Plzeňsku, problém, postřehy a zkušenosti se zakládáním chybějících skladebných částí ÚSES

KOCIÁN J.: Vymezování ÚSES na území města Prahy

KOVÁŘ M.: Zamyšlení nad současnými možnostmi tvorby a naplňování jednotné databáze realizovaných prvků ÚSES

LACINA D.: Zelená infrastruktura – příležitost pro rehabilitaci interakčních prvků?