Ročník semináře 2019

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

11.–12. září 2019

Příspěvky:

 

DUJKA P.: Využití typu aktuální vegetace jako východisko k hodnocení změn ekologické stability v území 

GIRGEL M., PSOTOVÁ H.: Urbánní ÚSES Zlín – regenerace zelené páteře

HORVÁTHOVÁ.: Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech

LACINA D.: Interakční prvky ÚSES jako součást zelené infrastruktury

SKOKANOVÁ H, SLACH T.: ÚSES a ZI z pohledu výzkumu středoevropských krajin

STANDARDY AOPK – ÚSES

STANDARD ÚSES – koncept

VOŽENÍLKOVÁ E.: ÚSES a Zelená infrastruktura z pohledu MŽP

WIRTH K.: Zelená infrastruktura a ÚSES z pohledu resortu MMR

 

Fotogalerie z exkurze