Ročník semináře 2020

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

9.–10. září 2020

Příspěvky:

KAZDA, P.:, Města a obce sází budoucnost

OKÉNKA, A.: Zeleň v obci Nová Lhota

JAHN, Z.: Zkušenosti z SPÚ Nymburk

SAKTOROVÁ,D., VINKLÁRKOVA, B.: Plán ÚSES z pohledu Krajského úřadu, ÚP

KYRIÁN, R.: Plán ÚSES z pohledu ORP, OPK

JELÍNEK, B.: Aktualita o výzkumném projektu TAČR na LDF MENDELU – Funkčnost územního systému ekologické stability a její perspektiva v podmínkách globální změny klimatu.

LACINA, D.: Plán MÚSES – výběrová řízení – podivnosti

NOVOTNÝ, M.: Plán ÚSES z pohledu projektanta

KOCIÁN, J: Zeleň v obci Nová Lhota

Fotogalerie z exkurze