Ročník semináře 2021

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

8.–9. září 2021

Příspěvky:

Lacina, D.: Uznané vzdělání autorizace a výuka ÚSES na Mendelově univerzitě

Lacina, D.: Kam jsme došli

Zimová, E.: Trocha historie vzniku územního systému ekologické stability

Glos, J.: ÚSES – čeho chceme dosáhnout

 

Fotogalerie z exkurze