Ročník semináře 2012

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

6.–7. září 2012

Příspěvky:

BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Správa ÚSES na území města Brna 2011/2012

BUČEK A., DROBILOVÁ L.:Geobiocenologickádatabáze nově založených biocenter a biokoridorů

CULEK M., VEČEŘA M., SLACH T.: Vybrané poznatky z vývoje biokoridorů na jižní Moravě

DIVIAKOVÁ A.: ÚSES v jednom z nástrojov integrovaného manažementu krajiny – v pozemkových úpravách

JELÍNEK B., ÚRADNÍČEK L.: Zkušenosti a poučení z dosavadní realizace ÚSES

KASALICKÝ I.:Potřebujeme nový přístup ke krajině

KOCIÁN J.: Stanovení podmínek a úkolů v zásadách územního rozvoje pro zpřesnění vymezení územního systému ekologické stability v územních plánech

KOVÁŘ M. : ÚSES na lesních pozemcích

MACHAR I.: Obnova říčního systému geobiocenóz lužních lesů v nadregionálním biocentru ÚSES u Chomutova (okres Olomouc)