Ročník semináře 2011

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

13.–14. září 2011

Příspěvky:

BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Správa ÚSES na území města Brna

BUČEK A., DROBILOVÁ L., FRIEDL M.: Vývoj ekologické sítě na území města Brna

GLOS J.: Informační systém ÚSES – dokážeme jej organizačně zvládnout?

JELÍNEK B., ÚRADNÍČEK L.: Vývoj a růst keřů na bývalé zemědělské půdě

KASALICKÝ I.: Několik poznámek nejen k aktualizaci metodiky ÚSES

KLEČKA J.: ÚSES v praxi regionálních pracovišť AOPK ČR

KOCIÁN J.: Územní systém ekologické stability v územních plánech

KOSEJK J., ŠMÍDOVÁ L., ŠMÍDOVÁ J.: Problematika poskytování ÚSES jako údajů o území pořizovatelům územně analytických podkladů

KOVÁŘ M. : Revizní dokumentace ÚSES

LÁZNIČKA V., SOBOTKOVÁ B.: Koncepce uspořádání krajiny a ÚSES na příkladu Dlouhých luk u Lednice

MACHAR I.: Hospodářský tvar nízkého a středního lesa – změna v tradičním definování cílového stavu ÚSES v nížinných lesích

ŠMÍDOVÁ J., KOSEJK J., HOŠEK M., KŮSOVÁ P.: Průběh aktualizace ÚSES a IS ÚSES

VLČEK J., RICHTER J.: Ekologická síť v Sasku: příležitost pro přeshraniční ÚSES?