Ročník semináře 2010

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

8.–9. září 2010

Příspěvky:

BIRGUSOVÁ E.: Praktické zkušenosti z aktualizace nadregionálních ÚSES

BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Informace o zajištění Správy ÚSES na území města Brna

BUČEK A., HOLCNEROVÁ E.: Vývoj ekologické sítě na území města Brna

DOUBRAVA D.:  ÚSES v plánu společných zařízení KPÚ

DROBILOVÁ L.: Metodika hodnocení ekologické sítě v krajině

FABEROVÁ T.: Tvorba interakčního prvku na Hané: od projektu k realizaci

GLOS J.: Plán ÚSES a Informační systém ÚSES

GRUBEROVÁ E.: Využití historických map pro návrh ÚSES

JAROŠEK R. : Vytváření ÚSES na Osoblažsku – od studie k realizaci

JELÍNEK B., ÚRADNÍČEK L.: Malé nebo velké sazenice?

KASALICKÝ I.: Interakční prvky – nedoceněná součást ÚSES

KOCIÁN J.: Územní systém ekologické stability v územních plánech

KOSEJK J., PETŘÍČEK V.: Postupy a průběh zpracování aktualizace NR BC a os NR BK, východiska pro zpracování aktualizace metodiky ÚSES – nastal už čas pro aktualizaci metodiky ÚSES?

KYSELKA I.: Územní systém ekologické stability v územních plánech a pozemkových úpravách – informace o aktualizované příručce o koordinaci obou nástrojů

LACINA D.: Činnost  pracovní skupiny ÚSES při MŽP

MACHAR I.: Aplikace ÚSES v obnově říční krajiny

ÚRADNÍČEK L., JELÍNEK B.: Vývoj a růst dřevin na příkladu biokoridoru Vracov

VOJTEK J.: Slovenská republika a ÚSES

ZEZULOVÁ S.: Možnosti financování a příklady realizace prvků ÚSES z evropských a národních dotačních titulů

Fotogalerie z exkurze