Ročník semináře 2005

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

6.–7. září 2005

Příspěvky:

BUČEK A. (MZLU Brno): Geobiocenologie a tvorba územních systémů ekologické stability krajiny

GLOS J.(AGERIS s.r.o., Brno): ÚSES a koncepce

HAMANOVÁ M. (AGERIS s.r.o., Brno), TINKA A. (Větrák, Pozořice): Realizace ÚSES jako nástroj ekologické výchovy

HLADÍK J., PIVCOVÁ J. (MZe ČR, Ústřední pozemkový úřad, Praha): Pozemkové úpravy a ÚSES

KEROUŠ K. (ČIŽP, Praha): Právní ochrana ÚSES v praxi

KLEČKA J. (AOPK ČR Ostrava): ÚSES a migrační prostupnost území při Moravské bráně

KOCIÁN J. (AGERIS s.r.o., Brno): Vybrané aspekty zapracování ÚSES do územních plánů obcí

KOCIÁN J., GLOS J. (AGERIS s.r.o., Brno): ÚSES a GIS – praktické aplikace

KOŽELUH M. (MZLU Brno): Systém pro interaktivní prezentaci digitálních dat ochrany přírody

KYSELKA M. (VŠB TU Ostrava): ÚSES větrolamizuje ráz našich mozaikových krajin

LACINA D. (AOPK ČR Brno): Omyly při výsadbách dřevin v krajině

MACKŮ J. (ÚHUL, Brno): Větrolamy versus biokoridory

MADĚRA P. (MZLU Brno), ZIMOVÁ E. (LÖW & spol.,s.r.o., Brno): Metodické postupy rpojektování lokálního ÚSES – multimediální učebnice

MATUŠKA P. (AOPK ČR Brno), JELÍNEK B. (AGERIS s.r.o., Brno): IS ÚSES – kraj Vysočina

MAZÍN V. A. (MZe ČR, PÚ Plzeň), LIŠKOVÁ M. (Georeál s.r.o., Plzeň): Transformace podkladů ÚSES do reálné podoby pozemku v rámci KPÚ na příkladu Plzeňského kraje

PAVLÍKOVÁ T. (AOPK ČR Brno): Možnosti financování ÚSES

PETROVÁ A. (AOPK ČR Brno), GLOS J. (AGERIS s.r.o., Brno): IS ÚSES – kraj Vysočina

TICHÁ M., TRNKA P. (MZLU Brno): Pozemkové úpravy a ÚSES