Ročník semináře 2004

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

6.–7. září 2004

Příspěvky:

BUČEK A., MADĚRA P., PACKOVÁ P. (MZLU Brno): Stav a vývoj nadregionálního biokoridoru vybudovaného ve střední nádrži VD Nové Mlýny

FRIEDL M. (MZLU Brno): Kostra ekologické stability v geobiocenologické databázi

GLOS J., KOCIÁN J. (AGERIS s.r.o. Brno): Dokumentace ÚSES – základ informačního systému

GLOS J., KOCIÁN J. (AGERIS s.r.o. Brno): Informační systém ÚSES – základní principy

GLOS P. (MU Brno)Mapové služby – jak na ně (možnosti využití různých klientů mapových služeb)

HIESS J. (KrÚ Vysočina, Jihlava): Geodatabáze ÚSES pro praxi veřejné správy na Vysočině v r. 2004

HRABEC J., SKRÁŠEK I., JANDUROVÁ R., PSOTOVÁ H. (KrÚ Zlín, ARVITA Otrokovice): Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje

JELÍNEK B., TVRDOŇOVÁ M. (AGERIS, s.r.o.): Realizace ÚSES – vybrané problémy

KOCIÁN J. (AGERIS s.r.o. Brno): Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje

KUDA F. (VŠB-TU Ostrava): ÚSES jako součást syntézy ÚPN VÚC na území Moravskoslezského kraje

KYSELKA M. (VŠB-TU Ostrava): Green belts a další předchůdci ÚSES

MACKŮ J. (ÚHÚL Brandýs nad Labem): Les jako nositel ekologické stability krajiny

MATUŠKA P. (AOPK ČR Brno): Naplňování datových sad IS ÚSES

PETROVÁ A. (AOPK ČR Brno): Informační systém ÚSES – projekt VaV

TICHÁ M. (MZLU Brno): Management péče o lokální biocentrum Hráza Kroměříž