Ročník semináře 2007

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

4.–5. září 2007

 

Příspěvky:

 

BOČEK R.(KrÚ České Budějovice): Metodický pokyn pro zpracování ÚAP v Jihočeském kraji se zaměřením na prvky ÚSES

BRHELOVÁ E.(Ekotoxa Opava), SERVUS M.: Plán regionálního ÚSES Pardubického kraje – biocentra

BROTÁNKOVÁ Z. (Praha): ÚSES ve vojenských újezdech

BUČEK A. (MZLU Brno): Tvorba ekologické sítě v kontextu krajinné politiky ČR

DROBILOVÁ L.(MZLU Brno): Vývoj využití krajiny Kuřimska a jejích změn v historickém kontextu

GLOS J.(AGERIS s.r.o. Brno): ÚSES a ÚAP

GLOS J.(AGERIS s.r.o. Brno), GLOS P. (MU Brno): Uživatelské rozhraní IS ÚSES

HAMANOVÁ M.(Žďár n. Sázavou): ÚSES – konflikty v Subregionu Velké Dářko

JELÍNEK B.(AGERIS s.r.o. Brno): Realizace prvků ÚSES a co dál

JELÍNEK P.(MZLU Brno): Management lesních biocenter

KLEČKA J.(AOPK ČR Ostrava): Lze prakticky vymezit hranice VKP údolní niva?

KOCIÁN J.(AGERIS s.r.o. Brno): Srovnání generelů ÚSES pro území Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje

KOCIÁN J.(AGERIS s.r.o. Brno): ÚSES v územně plánovací dokumentaci dle nového stavebního zákona

KOLÁŘOVÁ D.(AGERIS s.r.o. Brno): Realizace prvků ÚSES a aktivity obcí – zkušenosti projektanta

KOVÁŘ M.(AGERIS s.r.o. Brno a MZLU Brno): Ekologická síť a městské krajiny

LACINA D.(Brno): Realizace opatření Programu péče o krajinu ve vazbě na realizaci ÚSES v krajích

MACHAR I.(UP Olomouc): Geobiocenózy lužních lesů v ÚSES

PETROVÁ A.(AOPK ČR Brno): Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

PETŘÍČEK V.(AOPK ČR Praha): Významné krajinné prvky včera, dnes a zítra

ŘÍHÁČEK V., VÍTEK R.(ZO ČSOP Veronica, Brno): Projekt „Příroda a krajina Brna“ aneb ÚSES ve městech

STRÁNSKÁ T.(MZLU Brno a VÚKOZ Brno): Využití historických map pro vymezování ekologických sítí