Ročník semináře 2002

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

9.–11. září 2002

Příspěvky:

BROTÁNKOVÁ Z.: ÚSES v systému státní správy

BUČEK A., MADĚRA P.: Přírodovědná východiska ÚSES při přípravě lesních a krajinných inženýrů na LDF MZLU v Brně

DUJKA V.: ÚSES v územním plánování pohledem urbanisty

GLOS J., KOCIÁN J.: Údaje současných dokumentací ÚSES a možnosti jejich transformace na jednotnou srovnávací bázi

HIESS J.: ÚSES – od dokumentace ke standardům dat

KMENT A.: Příspěvek do sborníku ze semináře ÚSES – zelená páteř krajiny

KOCIÁN J.: Koordinace zapracování ÚSES do územních plánů obcí a do návrhů komplexních pozemkových úprav

KOUŘIL F.: Dotační politika a realizace ÚSES v procesu KPÚ

LACINA D.: Dotační politika v ÚSES – stav a úskalí současného systému

LIPSKÝ Z.: Výuka ÚSES v přípravě krajinných inženýrů na lesnické fakultě ČZU v Praze

MACKOVČIN P.: Proces shromažďování vybraných údajů dokumentací ÚSES v ČR

MACKOVIČ V.: Bez názvu

MACKŮ J.: Vymezování lokálních biocenter v lesních komplexech a návrh hospodářsko-úpravnických opatření

NESVATBA P.: Významné krajinné prvky jako východisko vymezení a podstatná možnost zajištění ochrany ÚSES

ONDRUŠKA P.: Poznámky k semináři „ÚSES – zelená páteř krajiny“

OPRAVIL J.: Realizace krajinářských vegetačních úprav

POSPÍŠILÍKOVÁ V.: ÚSES a aktivity Veroniky

PSOTOVÁ H., JANDUROVÁ R.: VÚC Zlínské aglomerace a Oblastní generel ÚSES okresu Zlín

RAK L.: Rekonstrukce krajinného prvku Kunětická Hora

RUŽIČKOVÁ J.: Tematika ÚSES v štruktúre vzdelávania na Prirodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na ďalších vysokých školách na Slovensku

SVOBODA M.: Standardy plánování území a projektování staveb

ŠÁLEK L.: Hospodářské způsoby a tvary, jejich klady a zápory v rámci ÚSES

ŠAMÁNKOVÁ L.: Realizace prvků ÚSES v podmínkách státní organizace

ŠKOUDLÍNOVÁ A.: Povolování staveb do prvků ÚSES

ŠPINLEROVÁ Z.: Obnova trvalých travních porostů

ZIMOVÁ E.: Územní systémy ekologické stability a zkušenosti se zapracováním dokumentací do velkých územních celků

RUŽIČKOVÁ J.: … a pár hřejivých slov na závěr

závěry