Seminář „ÚSES – Zelená páteř krajiny“ 2022

Zveme vás na 21. ročník mezinárodního semináře „ÚSES – zelená páteř krajiny“, který se bude konat 7.–8. září 2022 na Mendelově univerzita v Brně, Zemědělská 1, v Auditorium maximum, budova A, přízemí.


Téma semináře

Zkušenosti s realizacemi skladebných částí ÚSES

Program semináře

STŘEDA 7.9.

9:00–10:00 Registrace účastníků

10:00–10:15 zahájení semináře (uvítání, zdravice, organizační záležitosti)

První blok (10:15–12:30)

10:15–10:35 Petr Berka – Dvanáct let tvorby ÚSES v Hustopečích

10:35–10:55 Drahomíra Dirgasová – Tvorba zelené infrastruktury v k. ú. Šakvice

10:55–11:15 Jaroslava Kosejková – Zapojení Státního pozemkového úřadu do řešení aktuálních problémů krajiny

11:15–11:30 Jaromír Kosejk AOPK ČR – ústředí Praha

11:30–12:30 Panelová diskuse k tématu

Přestávka na oběd (12:30–14:00)

Druhý blok (14:00–15:10)

14:00–14:20 Jiří Karnecki– Realizace krajinného parku Lítožnice (MHMP)

14:20–14:40 Jana Deutscherová, Lenka Slavíková – Praktické zkušenosti AOPK ČR z realizací a udržitelnosti projektů na RP Jižní Morava

14:40–15:00 Michal Girgel, Hedvika Psotová – Realizace územního systému ekologické stability v krajině z pohledu projektanta (Arvita P, s.r.o.)

15:00–15:20 Zdeněk Široký – Praktické zkušenosti realizátora (Kavyl s.r.o.)

Přestávka na kávu (15:20–15:40)

Třetí blok (15:40–17:10)

15:40–16:00 Hana Trtílková, Tomáš Havlíček – Úskalí na vodu vázaných prvků ÚSES (ATELIER FONTES, s.r.o.)

16:00–16:20 Petr Marada (vítěz soutěže Cena za krajinu 2021)

16:20–17:20 Panelová diskuse k tématu

Shrnutí a závěrečné slovo (17:10–17:30)

ČTVRTEK 8.9.

8:00–14:00 EXKURZE – Šardice

Změna programu vyhrazena. Podrobný program semináře bude postupně aktualizován.

Závazné termíny

Zaslání závazné přihlášky do 19. 8. 2022 (přihlášeným po tomto termínu nemůžeme garantovat zajištění stravování).

Účastnický poplatek

Poplatek pasivního účastníka je 1500,- Kč (v ceně je i exkurze).

Možné slevy:

  • studenti denního studia a členové SESK platí snížený účastnický poplatek 500,- Kč, členové CZ-IALE, ČKA, ČKAIT 1000,- Kč.

  • účastník, který má přihlášen poster, platí účastnický poplatek 1000,- Kč (v případě více autorů platí sleva pouze pro prvního).

V poplatku nejsou zahrnuty výdaje na oběd a ubytování.

Stravování

Pro zájemce je 7. 9. 2022 zajištěn oběd v menze v areálu Mendelovy univerzity v Brně v hodnotě cca 110 Kč (platí se na místě při registraci 7. 9. 2022). V době exkurze 8. 9. 2022 není občerstvení zajištěno.

Ubytování

Omlouváme se, ale kvůli souběhu několika odborných akcí na Mendelově univerzitě nejsme schopni zajistit v letošním roce ubytování na kolejích, protože jejich kapacita je blokována. Doporučujeme zkusit individuální zajištění ubytování na kolejích po 15. 8. přes ubytovací systém.

Zajištění stravování můžeme garantovat pouze pro přihlášené do termínu 19. 8. 2022.

Organizační informace

Na přednesení vyžádaných příspěvků bude vymezeno cca 15 – 20 minut. Po každém tematickém bloku proběhne panelová diskuse za účasti všech přednášejících.

Sborník přednesených příspěvků ve formě prezentací bude k dispozici v elektronické verzi na stránkách www.uses.cz po skončení semináře.

Organizační výbor

Ing. Darek Lacina, Ing. Daniel Doubrava, RNDr. Josef Glos, Ing. Martina Urbanová, Ing. Hana Trtílková

Přihlášení

Formulář přihlášky najdete zde.

Kontaktní informace

E-mail: darek.lacina@prokr.cz

Adresa: Společnost pro ekologickou stabilitu krajiny, z.s., Vranovská 102, 614 00 Brno

Telefon: +420 775 321 968 nebo +420 776 675 229

V případě nepříznivé epidemiologické situace se uskuteční seminář on-line formou.