Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Kontakty

Kontakty

RNDr. Josef GLOS

RNDr. Andrea PETROVÁ, Ph.D. (t.č. na mateřské dovolené)

e-mail: josef.glos@ageris.cz

e-mail: uses@seznam.cz
Tel: 545 240 924GSM: 604 932 513