Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Kontakty

Kontakty

Předsednictvo spolku

 

předseda                    Ing. Darek Lacina

 

místopředseda           RNDr. Josef Glos

 

hospodář                    Ing. Daniel Doubrava

 

člen předsednictva     Ing. Eliška Zimová