Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Přihláška na seminář

Přihláška na seminář


Titul:
Jméno:
Příjmení:
Pracoviště:
Ulice, číslo domu:
Město:
PSČ:
E-mail:
Telefon:


Mám zájem:
o zajištění UBYTOVÁNÍ z 5. 9. 2018 na 6. 9. 2018
 
o zajištění UBYTOVÁNÍ z 6. 9. 2018 na 7. 9. 2018
 
zúčastnit se PRACOVNÍHO SETKÁNÍ 5. 9. 2018
 
o zajištění OBĚDA 6. 9. 2018
 
zúčastnit se EXKURZE 7. 9. 2018
 
přednést REFERÁT s názvem
 
o prezentaci POSTERU s názvem
Opište prosím číselný kód :