Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Přihláška na seminář

Přihláška na seminář


Titul:
Jméno:
Příjmení:
Pracoviště:
Ulice, číslo domu:
Město:
PSČ:
E-mail:
Telefon:


Mám zájem:
o zajištění UBYTOVÁNÍ z 6. 9. 2017 na 7. 9. 2017
 
o zajištění UBYTOVÁNÍ z 7. 9. 2017 na 8. 9. 2017
 
zúčastnit se PRACOVNÍHO SETKÁNÍ 6. 9. 2017
 
o zajištění OBĚDA 7. 9. 2017
 
zúčastnit se EXKURZE 8. 9. 2017
 
přednést REFERÁT s názvem
 
o prezentaci POSTERU s názvem
Opište prosím číselný kód :