Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Seminář ÚSES zelená páteř krajiny 2021

Seminář ÚSES zelená páteř krajiny 2021

*******************************************************

PODROBNÉ INFORMACÍ ZDE

*******************************************************

POZVÁNKA

*******************************************************

PŘIHLÁŠKA

 *******************************************************

ZÁŠTITA MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

*******************************************************

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI

*******************************************************

PROGRAM SEMINÁŘE

*******************************************************

Společnost pro ekologickou stabilitu krajiny - SESK

Česká společnost pro krajinnou ekologii – IALE-CZ

Mendelova univerzita v Brně

Ministerstvo životního prostředí ČR

 

 pořádají

 

20. ročník mezinárodního semináře

 

 

Česká společnost pro krajinnou ekologii – CZ-IALE

 

ÚSES – zelená páteř krajiny

(ÚSES a zelená infrastruktura)

 

ve dnech

8. – 9. září 2021

 

 

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1

Auditorium maximum, budova A, přízemí

                        

 

ÚSES – zelená páteř krajiny

 

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1

Auditorium maximum, budova A, přízemí