Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Aktuality

Aktuality

18.08.2021
NOVÉ ČÍSLO Fórum ochrany přírody
[ vloženo ]:  18.08.2021     [ autor ]: 

Vyšlo nové číslo dostupné na:

http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/uploaded/magazine/pdf/3-2021.pdf

ÚRYVEK Z ÚVODNÍKU:

Nové číslo našeho časopisu je věnováno problematice světelného zněčištění. Možná se vám to bude vzdát jako příliš módní téma, ale to může být také tím, že jsme se o něj dříve, jako lidská společnost, ale i jako ochranářská komunita, blíže nezajímali. Ostatně ta problematika je velmi široká a redakční rada si je vědoma, že příspěvky v tomto čísle, jakkoliv pestré, toto nemohou plně postihnout.