Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Legislativa

Legislativa

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
  • Vyhláška č. 395/1992 Sb.